Hlavní Stránka | Software | Podpora | Prodej | Kontakt | O Nás | Zprávy | Odkazy | Španělsky Espańol | Anglicky English

Software
aplikace a vývojová řešení

Disketa

Kategorie
1 programy pro koncové uživatele
2 vývojářské nástroje
3 knihovny a řešení
4 produkty třetích stran

Ohlášený Projekt
ActiveGrid
víceúčelová datová mřížka

Toto řešení je vhodné pro kancelářské a průmyslové použití. Bude to základní nástroj používaný pro klientské aplikace a bude také nabízen vývojářům ve světě. Je přizpůsobitelný a propojitelný s různými datovými zdroji, včetně databáze, tohoto času pouze MS Access! Velikost sloupců a řádek může být změněna pomocí operace drag & drop, zatímco kliknutím na popis sloupce můžete změnit například seřazení záznamů. Podporuje výběr, přidávání, mazání a úpravu záznamů, zatímco tyto operace závisí na použitém datovém zdroji. Nejsou žádné limity počtu sloupců a řádek, pouze velikost integeru (32/64bit) je limit. Můžete přistupovat k obrovským zdrojům dat rychle a nezávisle na paměti vašeho počítače. Pozice buněk je flexibilní nemá žádné limity. Funkce Scroll a Goto umožňuje nastavit pozici kterékoli buňky na kterýkoli pixel mřížky, zatímco žádný jiný produkt toto nemůže... Produkt dosud nemá žádnou oficiální verzi, ale můžete nás kontaktovat pro získání tohoto produktu dříve.

Požadavky: Windows 32/64bit, Visual C++ 5.0 SP3 nebo novější, MFC

Tvorba Nápovědy
Otevřít HelpTrans verze 1.01
help processor pro Windows založený na skriptu

Pomocí této aplikace můžete generovat standardní dokumentaci Windows help (soubory s příponou .HLP). Jste schopni vytvářet plně kontextovou nápovědu s klikacími linky, popupy, obrázky hotspot a multi-hotspot. Poskytuje také knihovnu pro zobrazování animací GIF, obrázků JPG nebo blikajícího textu, standardně nepodporovaných help systémem. Stránky nápovědy mohou mohou být navrhovány pomocí vestavěného RTF editou, Windows WordPadu nebo podobného.

Dokumentace je alternativou k HTML stránkám (hyper-text) se schopnostmi full-textového vyhledávání, standardně podporovaného help systémem. Můžete tvořit manuály, katalogy produktů a nakonec, dokumentační nápovědu pro vaše aplikace. Navíc obsahuje speciální nástroj pro tvorbu dokumentace funkcí a tříd z vašeho zdroje C++! Můžete tvořit dokumentaci k aplikacím vytvořeným v kterémkoli vývojovém systému. Veškeré potřebné informace najdete v programové dokumentaci, přiložených aplikacích a příkladech.

Edice Freeware, Edice Business a Edice Developer jsou dostupné za rozdílných podmínek. Pracuje s Microsoft® Help Workshop, jež je obsažen a musí být přítoment ve vašem systému před instalací.

Uvolněno: 27.10.2004
Aktualizováno: 8.11.2004
Objednávka | Stažení | Info >>
English
Edice Zdarma Dostupná
Požadavky: Windows 32bit, instalovaný MS Help Workshop (zahrnut)

Vývojová Knihovna
HyperScript Engine - dejte moc své aplikaci
aplikační skript add-in

Tento nástroj přidává podporu skritů do vaší aplikace. Je založen na PLC (Program Language Creator) od Adept Software, Inc. a syntax je podobný jazyku C. Obsahuje řadu funkcí porporujících operace s řetězcem, polem, datem, soubory, atd. Navíc můžete volat Windows API, vytvářet callback procedury nebo přímo přistupovat k paměti.

Otevřít
Uvolněno: 12.10.2005
Stažení | Info >>
English
Zdarma
Požadavky: Windows 32bit, Visual C++ 5.0 SP3

Vývojové Řešení
Otevřít CSHBrowseFolder třída
zjednodušte výběr adresáře

Nástroj pro výběr adresáře poskytuje jednoduchý způsob výběru adresáře v aplikacích vyvíjených ve Visual C++. Objektová a na funkci založená verze je k dispozici, vše s podporou callback.

Tento nástroj je zdarma s plnně otevřeným kódem.

Stažení | Info >> English
Zdarma
Otevřený Kód
Požadavky: Windows 32bit, Visual C++ 5.0 (SP3 doporučeno)

Zábava
Worm 1.1 - užijte svůj volný čas
hra pro Windows

Tato malá hra je založena na technologii GDI a MFC. Umožňuje měnit velikost hracího pole, rychlost hry a ukládat nebo nahrávat vaše hry. Pro začátek jednoduše stiskněte klávesu šipky a F2 pro novou hru. Sbírejte pouze jablka a Dolary pro nejepší skóre. Přečtěte si přiloženou dokumentaci pro více informací.

Otevřít
Stažení | Info >> English | Cesky
(Dokumentace anglicky)
Zdarma
Požadavky: 386SX/8MB RAM, Windows 32bit

© 2004 Jakub Sika. Všechna práva vyhrazena.
Poslední úprava: 09.11.2005 10:41